PF 2021_Ambre et Ombre

Anatomie kočky domácí

Schema anatomie kocoura

Anatomie kočky domácí popisuje stavbu těla kočky domácí a s ní související vlastnosti. Kočka domácí je představitelem tzv. malých koček (Felinae). Její tělo je přizpůsobené životu predátora – má ostré smysly, dokáže vyvinout velkou rychlost i pohybovat se potichu a je vyzbrojena zuby a zejména drápy k usmrcení kořisti. Má dlouhé tělo na relativně krátkých nohách, krátký krk a poměrně širokou a krátkou hlavu a středně dlouhý ocas. Srst je obvykle krátká, rovná a přilehlá. U ušlechtilých plemen koček se pak objevují některé záměrně vyšlechtěné odlišnosti od tohoto schématu.

Kostra, svalstvo a chrup

Kostra kočky se skládá z lebky, páteře, žeber s hrudní kostí a kostí končetin. Spojení pákovité stavby zadních končetin a silných zádových svalů umožňuje kočce velice rychlý start a mohutné skoky, není však vhodné pro dlouhodobý výkon (kočka tedy kořist neštve, ale přepadá ze zálohy).

Dospělá kočka má cca 240 kostí a 500 svalů. Velice pružnou páteř z volně spojených obratlů umožňující ohnutí těla prakticky o 180 stupňů tvoří 7 krčních, 13 hrudních a 7 bederních obratlů, kost křížová (ze 3 srostlých křížových obratlů) a 20-27 obratlů ocasu (u bezocasých koček 0-4, zbytek chybí nebo není vyvinut).

Na předních končetinách má kočka 5, na zadních 4 prsty se zatahovatelnými drápy. Kočka má při chůzi drápy zatáhnuté a došlapuje na spodní plochy prstů, které jsou vybaveny měkkými polštářky. To jí umožňuje tichý pohyb, který je důležitý pro úspěšný lov. Mimovolným důsledkem je fakt, že stopy kočkovitých šelem díky tomu lze snadno odlišit od stop šelem psovitých. Drápy na předních nohách si kočka obrušuje pravidelným škrabáním, zejména o dřevěné předměty (v přírodě to jsou hlavně stromy), zadní si okusuje.

Lebka kočky je středně dlouhá, s dobře vyvinutou mozkovnou a silnými čelistmi. U kočky rozeznáváme chrup trvalý a mléčný. Mléčný chrup kočky má 26 zubů. Koťata se rodí jako bezzubá, zoubky se prořezávají 15–30 dní po narození. Výměna mléčného chrupu za trvalý probíhá obvykle od 3. do 6. měsíce věku. Trvalý chrup se skládá z 30 zubů, přičemž z horní čelisti jich vyrůstá 16, z dolní 14. Skus je klešťovitý, to značí že řezáky obou čelistí se dotýkají řeznými plochami. Při posuzování pravidelnosti skusu u šlechtěných plemen koček se povoluje tolerance daná směrnicemi pro posuzovatele. Větší odchylky se označují za předkus či podkus a jsou nežádoucí vadou. Vzhledem k její možné dědičné podmíněnosti se jedinci s předkusem či podkusem vyřazují z chovu.

Smyslové orgány a smysly

Smyslové orgány jsou složité aparáty sloužící k přijímání selektivních podnětů z okolí, které zprostředkovávají mozku, který je dál analyzuje a případně na ně reaguje. Nejvyvinutějším smyslem kočky je zrak, naopak nijak zvlášť dobrá není chuť.

Zrak

Oko kočky má podobnou stavbu jako oko lidské, nicméně jsou zde některé výrazné rozdíly. Kočka má omezený pohyb očí (její zorné pole je omezeno na 205 stupňů oproti 220 stupňů u člověka) a její rohovka je více vyklenutá, což zvyšuje kvalitu vidění. Zároveň jí určitou výhodu přináší větší pohyblivost hlavy. Speciální buňky nacházející se na cévnaté vrstvě za sítnicí (tzv. tapetum lucidum) jí umožňují celkem dobré vidění i za šera, kdy už lidské oko nemá dost světla (za úplné tmy ovšem nevidí nic ani ona). Schopnost této vrstvy odrážet světlo způsobuje charakteristický zlatozelený svit, který lze v očích kočky za šera pozorovat. Další důležitou modifikací je schopnost kočky měnit v závislosti na intenzitě dopadajícího světla plochu zornice (od téměř celé plochy duhovky za minimálního světla až po úzkou štěrbinu při silném světle. Svislá štěrbina umožňuje, na rozdíl od kruhové zornice, vyšší rozlišení ve vodorovném směru. Na rozdíl od člověka má kočka tzv. třetí víčko, které zvlhčuje oko, takže kočka nemusí na rozdíl od člověka neustále mrkat.

Sluch

Sluch je po zraku dalším dobře vyvinutým smyslem kočky. Ucho se skládá z vnějšího ucha, vnějšího zvukovodu, středního ucha a vnitřního ucha, kde se nacházejí též receptory pro vnímání rovnováhy. Pohyb uší je zajištěn pomocí 27 různých svalů, což společně s jejich umístěním nad profilem hlavy způsobuje, že kočka může své uši do značné míry natáčet za zvukem, aniž by musela hýbat hlavou, a s velkou přesností určit a lokalizovat zdroj zvuku. Ve srovnání s lidským sluchem je kočičí přibližně stejně dobrý v nižších frekvencích, s růstem frekvence lidský sluch postupně ztrácí. Horní hranice vnímání zvuků se u kočky udává 30 kHz – 45 kHz (u člověka 20 kHz); některé kočky dokáží slyšet zvuk až o frekvenci 75 kHz. Kořist svým pohybem způsobuje zvuk (podobný šustění), jehož spektrum je ve vysokých kmitočtech a citlivost sluchu kočky pro tyto kmitočty je pro ni životně důležitá. U bílých koček s modrýma očima se často objevují poruchy sluchu až hluchota.

Hmat

Hmat je další z vysoce vyvinutých kočičích smyslů. Zprostředkovávají ho hmatové receptory uložené v hluboké vrstvě kůže nebo ve hmatových fouscích u úst a na tlapkách. Receptory ve hmatových fouscích dokážou registrovat tlak, vibrace a teplotu. Někteří vědci se domnívají, že jsou natolik citlivé, že kočka s jejich pomocí dokáže vnímat i výraznější změny tlaku vzduchu, jak bylo dokázáno u příbuzné kočky šedé. Kočičí receptory snesou vyšší teplotu než lidské.

Čich

Kočka se při lovu nespoléhá na čich v takové míře jako pes. Kočka má čichové receptory umístěné na 20-40 cm² velké čichové sliznici, což znamená lépe vyvinutý čich než člověk. Tento smysl má také velký význam pro sociální chování kočky. Prvním blízkým kontaktem mezi dvěma kočkami je jejich vzájemné očichávání. Po stranách hlavy, na bradě, lících a ocase má kočka pachové žlázy. Otíráním o různé předměty, rostliny, či stromy si značkuje svoje teritorium. Člověk tyto pachové stopy necítí, na rozdíl od pachových stop, které zanechává kocour pomocí svých análních žláz. Mimo čichání umí kočka i větřit. Větření (také se používá výraz flémování) je vjem, který se týká čichu a chuti. Má význam pro potravinové a sexuální vnímání. Tento vjem může kočka používat díky tzv. Jacobsonovu orgánu. Větřící kočka vypadá zvláštně – má otevřenou tlamu a pysky stáhnuté dozadu. Nejčastěji je možné větřící kočku vidět v říji.

Smysl pro rovnováhu

Kočky mají větší smysl pro rovnováhu než lidé, protože jsou schopné rychle zpracovat přicházející impulzy a zareagovat. K udržování rovnováhy používá kočka ocas, který používá podobně jako používá člověk jdoucí po laně tyč. Kočka má v uchu tzv. statokinetický receptor, který dává mozku informace o poloze jejího těla. Proto kočka dokáže při pádu ze značné výšky většinou dopadnout na tlapky. Tento smysl mají vyvinutý již narozená koťata, ale pro plné využití tohoto orgánu kočky potřebují ještě zrak, proto se potřebné reflexy plně rozvinou až po otevření očí.

Chuť

Chuť je nejméně vyvinutým kočičím smyslem.Kočky nemají receptory pro sladkou chuť, a tudíž ji nedokáží vnímat, což ovšem neznamená, že nejsou schopny pozřít sladké jídlo.

Vnitřní orgány

Dýchací soustava

Dýchací orgány kočky slouží nejen k dýchání, ale též jako důležitý termoregulační aparát. Při dýchání se ochlazuje krev proudící v cévních stěnách dýchacích cest. Kočka v klidu má dýchací frekvenci 20 až 30 vdechů za minutu. Při tělesné zátěži, teple a nemoci se tato frekvence zvyšuje.

Oběhová soustava

Srdce kočky je čtyřkomorové a jeho frekvence tepu se pohybuje mezi 100 až 140 tepy za minutu u dospělé kočky a až 300 tepů za minutu u koťat. Kočičí krev má v porovnaní s lidskou rychlejší srážlivost. Obsahuje více červených a bílých krvinek. Okysličená krev proudí tepnami do různých částí těla. Odkysličenou krev vedou žíly zpět k srdci. Krev se okysličuje v plicích.

Trávicí soustava

Na začátku trávicí soustavy je tlama. V ní se kromě zubů nachází svalnatý drsný jazyk, který obsahuje chuťové receptory a posouvá potravu směrem do hltanu. Kromě jiného slouží též k čištění srsti. Trávicí soustava kočky je uzpůsobena k trávení masa – jako u všech predátorů je relativně kratší než trávicí soustava všežravců či býložravců. Žaludek má tvar písmene U a naplněný je velký asi jako lidská pěst. Nacházejí se v něm žaludeční kyseliny. Kočky nemají fermenty na štěpení laktózy, proto je pro ně kravské mléko těžce stravitelné a neměly by ho dostávat. Vhodnější je mléko kozí nebo smetana. Živiny a natrávené potraviny se vstřebávají v tenkém střevě, dlouhém asi 1 až 1,5 metru. V tlustém střevě se ze zbytků potravy vstřebává voda a konečníkem vylučuje polotuhý trus.

Močové orgány

Močové orgány tvoří dvě ledviny, močovody, močový měchýř a trubice. Ledviny mají funkci filtračního zařízení, kterým se z organismu vylučují nečistoty látkové výměny. Zdravá kočka močí zpravidla 2 až 3krát denně. Obvyklé množství moči je 100 až 200 mililitrů za den. Kocour má dlouhou a úzkou močovou trubici, což někdy (např. při tvorbě močových kamenů a písku) způsobuje problémy při močení.

Pohlavní orgány

Pohlavní ústrojí u kocoura tvoří varlata uložená v šourku. Někdy se vyskytuje vada, při níž jedno nebo obě varlata nesestoupí při vývoji z břišní dutiny. Tato vada se nazývá kryptorchizmus. Nevede k neplodnosti kocoura, jde však o dědičnou chorobu a tohoto jedince je třeba vyřadit z chovu. Pohlavní ústrojí kočky tvoří vaječníky uložené v břišní dutině. Kočičí děloha má tvar písmene Y. Vývoj plodů probíhá v relativně dlouhých cípech dělohy.

Žlázy s vnitřní sekrecí

Tyto žlázy jsou součástí regulačního mechanismu látkové výměny, růstu, pohlavních funkcí a jiných tělesných pochodů kočky. Vylučují do krve hormony. Mezi žlázy s vnitřní sekrecí patří hypofýza, štítná žláza, nadledviny, pankreas, vaječníky a varlata.

Mozek

Kočičí mozek váží asi 26 až 32 g a tvoří tak asi 1 % její váhy. Čelní lalok řídí pohybový aparát, temenní a týlový lalok řídí smyslové orgány a vyhodnocují z nich přijaté informace. Za chování a paměť odpovídají spánkové laloky. Malý mozek řídí motoriku.

Srst

Srst chrání kočku před nepřízní venkovního prostředí – nejen před zimou a teplem, ale i proti vlhkosti. Srst volně žijících koček je dokonale přizpůsobena venkovním podmínkám. V létě je srst řidší, v zimě je velmi hustá, takže chrání kočku i před mrazem. Proto kočky dokáží žít celoročně venku i v severských krajinách. Stačí, když mají k dispozici suché, závětrné a klidné místo.

Srst kočky se skládá z podsady a krycích chlupů. Její hustota je dána prostředím, v němž kočka žije. Kočky žijící v bytě ji mají řidší než kočky ve volné přírodě. Funkčnost (ochrana proti venkovnímu prostředí) a hebkost srsti zabezpečují tukové žlázy, které ji promašťují.

Je známo 15 základních barev srsti u koček. Od černé, přes čokoládovou, modrou, lila, krémovou, červenou, skořicovou až po bílou. Srst se liší nejen barvou, ale i kresbou – mramorovaná, tygrovaná, tečkovaná. Chlup nemusí být jednobarevný. Může být kroužkovaný, anebo mít jinou barvu na konci, barva může být kombinovaná se stříbrnou či zlatou.

Domácí kočky se vyskytují prakticky ve všech barevných kombinacích. V Evropě najdeme na ulici většinou mourovaté, jednobarevné či různě skvrnité kočky. V Asii a Africe zase najdeme spíše domácí kočky se siamskými znaky (bílé kočky se skvrnami na končetinách, tváři, uších a ocase v různých barvách).

Zdroj wikipedie.

PF 2021_Ambre et Ombre

Dotaz na kaťátka……

……….jen drobný překlep a vykouzlí na tváři úsměv. Pod tímto názvem probíhala konverzace s budoucí paní majitelkou Newtna. Milé seznámení s rodinkou na druhém konci republiky, kam se minulou neděli náš kocourek odstěhoval. Newtík bude mít určitě veselý a šťastný život v tlupě 2 střapatých kluků, jedné princezničky a o trochu mladšího kocourka Kájuse, na kterého si ale ještě musí chvíli počkat.

Nellinku ten samý den čekala cesta do stověžaté matičky Prahy, kde bude rozdávat radost a pohodu coby jedináček. Nebude se muset s nikým dělit o pozornost, naopak páníček i panička si ji budou předcházet tu šunčičkou, tu masíčkem. Pelíšek bude mít stále doměkka natřepaný………..no to bude sladký život…..

My si pomalu zvykáme na ticho, které u nás zavládlo. Smutek a stesk můžeme alespoň v tomto adventním čase utápět v horkém punči….

Naše milá „kaťátka“, přejeme vám krásný a dlouhý život a ať přinášíte vašim páníčkům jen samou radost.

PF 2021_Ambre et Ombre

Chystáme se balit….. :-(

Dnes jsme absolvovali druhé očkování. Nellinka to tentokrát zvládla lépe než Newtík. Sebevědomě vykráčela z přepravky a hned se zajímala o celou ordinaci. Zato Newton si asi tu první návštěvu pamatoval lépe. Proto se mu z přepravky moc nechtělo. Dělal, jako že si zrovna ustlal a že to ani nestojí zato se zvedat, když se mu tak klíží oči……… naštěstí vše proběhlo rychle a brzy mohli oba opět sledovat okolí z bezpečí přepravky. Skryla je i před tím obrovitým psem baskervillským, který šel na řadu před nimi. Oproti Newtnovi to byl obr těžké váhy.  Newton by si na něj se svými 1548 gramy nemohl troufnout, natož Nellinka, která má jen 1430 gramů. A ke všemu je to jen holka.

Za odměnu jsme dostali doma pořádnou kočičí večeři, teď odpočíváme, abychom nabrali síly na noční směnu.

A jak je to s tím balením? Zkrátka v dohledné době nás čeká stěhování. Očkování máme za sebou, průkazy původu dorazily včera a hlavně bude nám 13 týdnů, tak si pro nás brzy přijedou naši budoucí „páníčci“ (ve skutečnosti naši podřízení). Na uvítanou v novém domově nám přichystají krásnou výzdobu. Uprostřed obýváku bude čekat voňavé a vysoké šplhadlo, ověšené třpytivými ozdobami a světýlky. To bude krása sedět hned pod špičkou a přepočítávat ty ozdoby. Z kuchyně budou vonět nejvybranější lahůdky, jaké si jen našinec může představit. Zkrátka budou s námi mít krásný život……..

PF 2021_Ambre et Ombre

Nedělní snídaně

Dnešní ráno jsme vstávali za zvuku motorů. A ne ledajakých. Naši „mrňousci“ snídali u mámy. V takovýchto spokojených chvílích dokáží v duetu vrnět árii, připomínající jako by pod okny brumlal motor Harleye.

Život našich koťat se mění každou chvílí, neznají nudu a nicnedělání. Když tuhle nerozlučnou dvojku jedna hra omrzí, hned vymyslí tři nové. Proletí bytem jako uragán, vše za nimi lítá.  V momentě je z nich klubko chlupů, nebo soutěží ve šplhu na škrabadlo. Dokonce i Fredo s Corinkou se nechají zlákat k honičkám. Je dost komické, když malý Newton před sebou žene atletického Fredu. A když už síly dojdou, přitulí se Cori, Nell a Newton k sobě a prospí zbytek dne. A Fredo, coby správný bodyguard a ochranitel, hlídá klidný spánek naší spokojené rodinky.

Princeznička Nell už váží 1140 gramů a rošťák Newton dokonce 1246 gramů.

Co dodat. Kdo by si nepřál  takový sladký život?

PF 2021_Ambre et Ombre

Auu, auu…..

Pozor, pozor! Důležité hlášení!

Dnes 10.11.2017 v 17.15 středoevropského času jsme absolvovali naši první vycházku z domova. A to rovnou za účelem našeho úplně prvního očkování v životě. Naštěstí vše proběhlo rychle a v přátelské atmosféře. Nellinka si sice trochu pískla, zato Newtík vše snášel, jako veliký a rozumný kluk. Jen stačil vykulit oči a bylo hotovo. Takže vážení, už jsme opravdu veliké kočky, máme svůj očkovací průkaz a dokonce jsme se už vezli autem. Už nejsme žádná mimina – Newton 860 g, Nell 830 g.

A teď jdeme spát.

PF 2021_Ambre et Ombre

Koťata na dlouhou přestávku

Dnes začnu trochu oklikou. Uvědomila jsem si, že už také něco pamatuji. Mám na mysli vzpomínku z doby, když jsem byla ještě malá. Tehdy v televizi, pravidelně v době přestávky, ukazovali hrající si roztomilá koťátka. Lezla do proutěného košíku, honila barevná klubíčka…..a mě to přišlo jako hrozná nuda. Dnes bych takovéto přestávky mohla natočit kilometry ( vlastně mega bity a nejspíš by nezúčastnění diváci měli stejný pocit nudy, jako tehdy já ).

Sledovat dovádění dvou kotěcích batolat je nekonečně zábavný program. Tedy oproti televizní verzi trochu více adrenalinový. Tak třeba místo decentního pózování u košíku by přestávka ukazovala, jak Nell a Newton lítají po sedačce, s rozběhem plynule přejdou střemhlav do seskoku na zem, za použití již vytříbeného  parašutistického stylu zvaný „poletucha“. Vzápětí přejdou do šplhu na škrabadle, čímž se opět ocitnou na sedačce, aby se zde v momentě převtělili v žáky starého kočičího bojového umění.  Místo klubíček se jim pro hry hodí vše co se hýbe, šustí, koulí nebo cinká.

A najednou střihne střihač nůžkami, z divokých šelem jsou mazlivá a přítulná stvořeníčka, která se stulí u mámy, zavrní si při krmení a usnou spánkem „spravedlivých“ a hodně unavených koťat.

Jednoduše : máme velké radosti s malými uličníky.